Game bài

Các trò chơi game bài thường là những trò chơi sử dụng bộ bài Tây như là dụng cụ chính để chơi. Có vô số biến thể từ trò chơi game bài này cũng như các trò chơi đã được tạo ra và đã có mặt hiện nay được nhiều người vô cùng yêu thích, tạo ra các họ trò chơi liên kết với nhau. Một số ít trò chơi bài được chơi với bộ bài truyền thống có quy tắc chính thức được tiêu chuẩn hóa, nhưng hầu hết trò chơi bài là các trò chơi dân gian có quy tắc khác nhau theo từng vùng, từng văn hóa và từng cá nhân.